Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekElektromotor je zariadenie, ktoré premieňa elektrickú energiu na mechanickú energiu. Čím viac elektrickej energie je dodanej do motora, tým viac mechanickej energie motor dodáva. Rýchlejší elektromotor je práve motor, ktorý potrebuje viac elektrickej energie (má malý odpor) a bude rýchlejší len ak dostane všetku energiu, ktorú potrebuje k prevádzke, na ktorú bol skonštruovaný. Spraviť auto rýchlejším znamená v prvom rade to, že musíme optimalizovať všetky články reťaze zásobovania eletrickou energiou.

Až keď sú nabíjačka, batérie, vodiče, konektory a regulátor optimalizované, môžete použiť rýchly motor.


Konštrukcia elektromotora

Elektrické motory používané v autách pozostávajú z 3-pólovej kotvy s medeným vinutím okolo pólov, vloženej v motorovom púzdre s 2-mi magnetami. Póly kotvy sú magnetizované medeným vinutím okolo nich a polarita magnetického poľa sa mení počas jednej otáčky kotvy, tak že póly sú priťahované alebo odpudzované magnetmi v pravý čas pre roztočenie kotvy. Zmeny magnetického poľa sú robené kolektorom, ktorý vytvára kontaky s dvomi uhlíkmi. Uhlíky dodávajú energiu z akumulátorov, ktorá je regulovaná regulátorom.


Magnety a púzdro motora:

Jednou z najdôležitejších častí motoru je materiál púzdra a magnetov. Čím silnejšie sú magnety, tým silnejšie sú póly kotvy priťahované, a motor má vyšší krútiaci moment. To však nezmanená, že magnety musia byť vyrobené čo najsilnejšie pretože príliš silné magnetické pole magnetov spôsobí efekt, ktorý sa volá "úzky rozsah otáčkok". Takýto motor beží veľmi efektívne v úzkom rozsahu otáčok, ale nepracuje optimálne pri nízkych, alebo vysokých otáčkach. Motor pre modely áut musí pracovať výborne pri rozbiehaní (má mať široký rozsah otáčok); pesne naopak je to u rýchlostných člnov, kde sa motor roztočí skôr než lopatky lodnej skrutky začnú vo vode zaberať. Magnetické pole sa neuzatvára vzduchom, ale vždy sa snaží "nájsť si cestu" cez kov s dobrou "magnetickou vodivosťou". Magnetické pole sa uzatvára v motore od jedného magnetu cez púzdro motora k druhému magnetu a potom cez kotvu späť k prvému magnetu.
Ak púzdro motora nemá dostatočnú magnetickú vodivosť v priestore medzi magnetmi, celkové magnetické pole menšie ako dokážu vytvoriť magnety. Preto dobré puzdrá sú vyrobené zo špeciálneho materiálu s dostatočnou magnetickou vodivosťou pre optimálne magnetické pole.
Púzdra s otvormi medzi magnetmi majú nižšiu účinnosť a tá znamená viac tepla vyprodukovaného motorom. Hoci sa hovorí, že tieto otvory slúžia na vetranie motora, zistíte že tieto motory sa zohrejú skoršie a majú nižšiu účinnosť.


Taktiež sú ďalšie rozdielnosti v konštrukcii motora:

- niektoré typy motorov majú zadné veko pevne pripevnené k motoru pomocou dvoch ohnutých pásikov, takže nemožno motor rozoberať a časovanie je pevné. Volajú sa "STOCK" motory a normálne majú bronzové ložiská.
Tento typ motorov je lacnejší ako motory označované "MODIFIED", ktoré majú zadné veko priskrutkované k púzdru motora, tak že sa dajú rozoberať a časovanie je nastaviteľné. Tieto motory sú vybavené s guličkovými ložiskami.Časovanie

Os uhlíkov je paralelná s osou vedúcou cez magnety, časovanie je 0 stupňov.
Os uhlíkov zviera uhol s osou vedúcou cez stred magnetov - tento motor je "časovaný".


Pri zmene nastavenia polohy uhlíkov vhľadom na magnety sa mení okamžik zmeny, kedy magnetické pole začína rotovať. Zmenou časovania môžete voliť skorší alebo neskorší štart tohoto procesu. Proces striedania magnetického poľa predstavuje určité časové oneskorenie, takže pri skoršom štartovaní než 0 stupňov (ktoré by bol optimálne ak by zmena mag poľa bola okamžitá, bez nejakého časového oneskorenia), je proces pripravený, keď bude kotva v správnej polohe. Čím rýchlejšie sa kotva točí, tým skôr skôr musí časovací proces začať.
Alebo inak: čím väčšie je časovanie, tým väčší výkon má motor pri vysokých otáčkach. Skoršie štartovanie procesu, alebo predstih je realizovaný otáčaním veka motora proti smeru otáčania sa kotvy.


Ako nastaviť časovanie?

Ak je veko nastavené na 0 stupňov, t.j. keď je os uhlíkov rovnobežná s osou vedenou stredom magnetov, motor nepracuje optimálne. Účinnosť motora je veľmi zlá. Pri predstihu časovania asi o 10 stupňov (alebo 3-4mm na vonkajšom priemere púzdra motora), väčšina motorov pracuje dobre. Vzťah medzi aktuálnou spotrebou a účinnosťou je optimálny. Ak je časovanie vyššie, aktuálna spotreba motora ako aj výkon bude vyšší, ale účinnosť poklesne. Takto motor spotrebuje oveľa viac energie, ale dá len o trochu viac výkonu.
Motor sa viac hreje a magnety môž byť tak horúce, tak že bude klesať výkon motora. Rovnako stúpa aj opotrebenie uhlíkov a komutátora. Motory s veľmi vysokým časovaním sú o trochu rýchlejšie, ale výkon onedlho klesá.Uhlíky

Uhlíky sú zhotovené zo zmesi prevažne medi, striebra a grafitu. Meď a striebro sú dôležité pre vedenie el. prúdu, zatiaľ čografit je používaný pre zmenšenie trenia. Kombinácia týchto rozdielnych materiálov uhlíkov určuje povahu motora.
Uhlíky s vysokým množstvom striebra a medi a s malým množstvom grafitu, zabezpečujú veľmi dobrý výkon motora. Nevýhodou je, že môžu byť používané len krátky čas (1 až 10 pretekov) a komutátor musí byť tiež často prebrúsený.
Iné typy uhlíkov sú zhotovené z medi a veľa grafitu. Tieto uhlíky obmedzia výkon motora, ale uhlíky i a komutátor vydržia veľmi dlho, pretože vysoké množstvo grafitu dobre "maže" komutátor.
Prvý typ uhlíkov je často používaný "fanatickými" súťažnými jazdcami, zatiaľ čo druhý typ uhlíkov, nazývaný "longlife" sa viac hodia pre bežné používanie. Samozrejme existuje viacero zmesí materiálu, ktoré poskytujú možnosť voľby rôznych odstupňovaní medzi obidvomi extrémami.


Tvary uhlíkov

plné uhlíky
zrezané uhlíky
drážkované uhlíky
dutinkové uhlíky

Okrem bežnej plnej prednej strany uhlíkov poznáme tiež uhlíky s malou styčnou plochou medzi uhlíkom a komutátorom "zrezané uhlíky" a "duté uhlíky". Tento typ uhlíkov dovolí menší prietok prúdu cez komutátor, takže motory majú dlhšiu dobu chodu. Naproti tomu umožňujú menšie zrýchlenie, ale maximálna rýchlosť je tá istá, jazdné časy sú dokonca vyššie. Tento typ uhlíkov normálne používajú súťažní jazdci hlavne v kategórii E 1/12, kde je potrebná úspora energie pre plných 8 minút jazdy. Pre všetky ostatné aplikácie a najmä pre motory s menším počtom závitov ako 15, je odporúčané používať uhlíky plné.


Typy pružín:

Uhlíky sú pritláčané proti komutátoru pružinami. Jestvuje viacero typov pružín: od mäkkých až po mimoriadne tvrdé.
Tvrdé pružinky spôsobujú väčšie optrebenie uhlíkov a komutátora ktorého príčinou je trenie medzi nimi, ale súčasne umožňujú tok vysokých prúdov a motor má vyšší krútiaci moment.
Mäkké pružiny všeobecné znižujú opotrebenie a majú nižšie trenie, ale motorom tečú menšie prúdy. Taký motor má vysoké otáčky, ale malý krútiaci moment. Ale ak je pruženie príliš slabé, vzniká zvýšené nebezpečenstvo iskrenia medzi uhlíkom a komutátorom. V princípe vinuté motory s nízkym počtom závitov potrebujú tvrdé pružiny, a opačne u motorov s vysokým počtom závitov môžu byť mäkšie pružinky. Voľba závisi tiež na tom čo potrebujeme: či väčšiu rýchlosť alebo väčší krútiaci moment.


Údržba komutátora:

Komutátor je veľmi namáhaný a preto potrebuje zvýšenú starostlivosť. Najme v mieste kde sa uhlíky dotýkajú komutátora. Oxidácia a iskrenie spôsobuje tvorbu jamiek, ktoré sa prejavujú ako čierne body. Čím je hlbšia jamka, tým rýchlejšie sa komutátor prepáli. Komutátor musíme často čistiť - najlepšie špeciálnym sústruhom (alebo mať niekoho, kto nám to spraví). Čím častejšie budeme komutátor čistiť, tým menej sa bude komutátor opotrebovávať a motor bude dlhšie dávať maximálny výkon.


 

Čistenie komutátora môžeme robiť vatovou paličkou s čistým liehom. Veľmi dobré sú špeciálne čistiace tičinky, zhotovené zo špeciálnej gumy obohatenej o brúsny material. Tyčinka sa tlačí proti komutátoru (cez držiak uhlíkov) za súčastného točenia osky motora v smere otáčania motora, až do úplného vyčistenia komutátora. Tento spôsob je veľmi dobrý, ale pamätajte si, že komutátor nebude perfektne guľatý, ako po sústružení na sústruhu. Aj tak čas od času musíme komutátor zrovnať sústruhom.


Ostatná údržba:

 • Celý motor musíme pravidelne čistený.
 • Po vybratí modifikovaného motora von z auta, všetky oddeliteľné súčiastky musia byť vyčistené napr. motorovým čistiacim prostriedkom.
 • Keď rozoberáte motor, pozornosť venujte pozíciiveka motora voči skrini motora.
 • Označte časovanie a pozície znakov + a - veka motora na skrini.
 • Keď namontujete veko v opačnej polohe pri skladaní motora, tento bude bežať opačne (ak motor beží opačne a drôty sú v správnej pozícii, otočte veko o 180 stupňov, a motor bude bežať v správnom smere).
 • Tiež pozornosť venujte počtu a miestu podložiek na oske kotvy.
 •  
 • Stock motor nemôže byť rozobraný, ale môže byť vymývaný odmasťovačom, alebo lepšie je vyplaviť nečistoty použitím čistiaceho motorového spraya.
 • Po čistení, keď je motor zasa suchý, ložiská musia byť starostlivo opäť naolejované, pretože čistič rozpustí každý olej a mazadlo z ložísk. Obidve bronzové ložiská práve tak ako aj guličkové ložiská môžu byť naolejované napríklad PK teflónovým olejom. Tento je obzvlášť predurčený pre tento účel, no netreba len namazať ložiská, ale aj naniesť veľmi tenkú vrstvu teflónu okolo ložiska. (vhodné použiť i pre guličkové ložiská).
 • Po čistení a olejovaní guličkové ložiská budú bežať bez akéhokoľvek hluku, v opačnom prípade je potrebné ich vymeniť.

Skladanie motora:

 • Motor budeme skladať až keď si overíme, že komutátor je čistý a nie je zaolejovaný.
 • Najprv musime umiestniť podložky na svoje miesto.
 • Ak je všetko správne, prinajmenšom jedna kovová podložka je na strane pastorčeka.
 • Teraz vložte kotvu do skrine, bez dotyku prstov komutátora. (Ak sa nejaký tuk z vašich prstov dostane na komutátor, toto miesto bude isktiť hneď po naštartovaní motora).
 • Teraz umiestnite na os komutátora veľkú nylonovú podložku, za ním nasleduje jedna alebo viac kovových podložiek.
 • Namontujte veko na svoje miesto a skontrolujte veľkosť vôle kotvy v skrini.
 • Mala by tam byť vôľa, asi 0.5 do 1.0 mm, ktorá môže byť nastavená doplnením resp. odobratím podložiek.
 • Ak nie je žiadna vôľa je to zlé, pretože po zahriatí sa kotva predĺži a "zavrie sa" v skrini.
  Príliš veľká vôľa tiež nie je prijateľná, pretože kotva sa bude pohybovať v skrini, čo spôsobí problémy s pastorčekom.
 • Je vhodné mať náhradné podložky, tieto sú k dispozícii v setoch s rozdielnymi hrúbkami.

doporučená vôľa (0.5 až 1.0mm)
poloha podložiek

 • Po nastavení vôľe kotvy, môžeme veko motora opäť dotiahnuť ku skrini motora.
 • Pozor na správnu pozíciu pólov + a - a na nastavenie časovania.


Overenie celkového stavu motora:
Jednou zo skúšok je stav magnetov.
Dodržíme nasledovný postup:

 • Dáme pastorok na motor. Pomocou pastorka skúšame jemne otáčať kotvou.
 • Cítime odpor kotvy a v určitej polohe potrtebujeme viac sily, aby sme pretočili kotvu cez bod, kedy pretočí do inej polohy, v ktorej je držaná magnetmi.
 • Ak je všetko v poriadku, kotva vykazuje odpor pri pretáčaní hneď od začiatku pretáčania - je "tesná".
 • Ak sa dá točiť os bez veľkého odporu, prinajmenšom jeden magnet je "slabý". Čím je odpor menší, tým je magnet horší. Ak sú obidva magnety slabé, môžete točiť kotvu veľmi ľahko. V obidvoch prípadoch, je účinnosť motora je veľmi zlá a najmä krútiaci moment (zrýchlenie) bude veľmi nízke.
 • Ak je všetko správne, môžeme pripojiť na sekundu NiCd akumulátor k motoru a nechať ho bežať.
 • Preskúšame zasa + a - pól, či sa motor točí správnym smerom.
  Nebudete prvý, kto na pretekoch po štarte cúval!

Zábeh nových uhlíkov

brúsenie uhlíkov v prípravku
zabeh uhlíkov roztočením komutátora iným motorom uhlíky sa usadia (zabrúsia) bez prúdu tečúceho cez uhlíky

Nieje vhodné nové, alebo renovované motory (obzvlášť súťažné motory) zabiehať pripojením nízkeho napätia. Zapríčinuje to vytvorenie povlaku na komutátore. Povlak je tenkou vrstvou, ktorá izoluje materiál na komutátore a znižuje výkon motora. Môžete to spraviť ak nechcete z motora dostať maximum, ale chcete dlhý jazdný čas. Tento povlak je tvrdý a tak sa kotva menej opotrebuje, avšak úbytok výkonu je značný.
Ak chcete uhlíky ktoré umožnia maximalny výkon motora už od štaru, použite uhlíky výrobcom brúsené do tvaru priemeru komutátora, ktoré zabezpečujú plný styk ulíka a komutátora hned od začiatku prevádzky.
Ďalšou možnosťou je kúpiť zariadenie pre brúsenie uhlíkov, ktorý je navrhnutý tak, že ho môžete osadiť na starý motor a brúsiť nový uhlík do správneho tvaru.
Ak dávate prednosť zábehu motora, najoptimálnejšie je k mať držiak pre zábeh, kde starý motor sa používa na pohon nového motora, takže nové uhlíky sa môžu brúsiť o povrch komutátora bez toku prúdu.

Charakter elektromotora je určovaný nasledovnými technickými špecifikáciami:

1) Magnetické pole:

 • póly motora vytvárajú magnetické pole, výsledkom čoho je otáčanie sa kotvy
 • Čím silnejšie magnetické pole je, tým vyšší krútiaci moment vyvinie motor.
 • Sila magn. poľa závisí na veľkosti prúdu tečúceho cez vinutie a na počte závitov vinutia.
 • Čím je večší prúd a čím je viac závitov, tým je silnejšie mag. pole.

Logicky by malo teda platiť, že čím viac závitov motor má, tým je silnejší. Bohužiaľ, väčší počet závitov predstavuje dlhší drôt, dlhý drôt má väčší odpor, teda motorom potečie menší prúd.

V skutočnej praxi:

 • motor s vyšším počtom závitov bude odoberať menší prúd než motor s nižším počtom závitov (dlhší čas jazdy). Taký motor má malý krútiaci moment, samozrejme pri nízkych otáčkach. Teda motor s vyšším počtom závitov sa používa pre dosiahnutie menšej spotreby prúdu, a / alebo pre trénig, ale aj na dosiahnutie väčšej max. rýchlosti na okruhoch s dlhými priamymi úsekmi s malým počtom zákrut.

2) priemer medeného vinutia:

 • čím hrubší drôt, tým menší odpor a väčší prúd môže tiecť. Taktiež v tomto prípade je tu nevýhoda: čím hrubší drôt, tým viac miesta zaberá jeden závit, preto posledné závity sú veľmi dlhé a sú ďalej od stredu pólov. Dlhý drôt má zasa vyšší odpor, takže sa redukuje prúd.

Hrubší drôt zaberie všetok priestor na kotve, medzi vinutiami je množstvo vzduchových medzier. Tenší drôt ľahšie a efektívnejšie zaplní medzeru medzi pólmi.Obrazek
Plne vinutá kotva, nie je už miesto pre ďalšie závity (vysoký stupeň vyplnenia)
Prázdne vinutá kotva, je možné pridať ďalšie závity (nízky stupeň vyplnenia)

3) Stupeň zaplnenia:

 • Kotva môže byť vinutá s istým počtom vinutí s relatívne tenkým drôtom, medzera medzi pólmi nie je celkom zaplnená. Toto sa volá "nízky stupeň vyplnenia", je tam priestor pre ďalšie vinutie.
 • Tiež môže byť navinutá s hrubším vodičom, tak by ste mali ten istý počet vinutí, ale medzera je kompletne vyplnená a viac závitov nemožno pridať. Toto nazývame "vysoký stupeň vyplnenia".
 • Motor s vysokým stupňom vyplnenia má vyšší krútiaci moment pri relatívne nízkych otáčkach (to predstavuje väčšie zrýchlenie), zatiaľ čo motor s nízkym stupňom vyplnenia má vyšší krútiaci moment pri vysokých otáčkach (to predstavuje vyššiu rýchlosť) - obzvlášť vhodné pre autá 2WD autá a autá s priamym náhonom (PRO 10 a E1:12).

4) počet drôtov závitov vedených spolu: (jednoduchý, dvojitý, trojitý apod.)

 • Namiesto použitia jedného hrubého drôtu môžete použiť tiež dva (= dvojité vinutie), alebo tri (=trojité vinutie), alebo viac tenších na vytvorenie jedného závitu. Nie je tak dôležité koľko drôtov je navinutých na kotvu. Ak je stupeň vyplnenia dvojitého a trojitého vinutia ten istý, výkon motora je tiež rovnaký.
 • Pre naozajstných špecialistov: je malý vedľajší účinok, ktorý môže mať vplyv - nazývaný skin efekt. Toto pravidlo hovorí, že ak sa veľa elektrónov pohybuje vodičom, tak sa elektróny premiestňnujú k povrchu drôtu, pričom stred vodiča je nevyužívaný. Tak sa pohybuje menej elektrónov, ako by sa podľa výpočtov očakávalo. Z tohoto pohľadu má viac tenších vodičov dokopy väčší obvod ako jeden vodič hrubý. Tento efekt je ale veľmi malý s ohľadom na drôty a prúdy tečúce v našich motoroch a prejavuje sa najmä pri vysokých frekvenciach.
 • Väčší vplyv má fakt, že hrubý vodič sa horšie navíja a vzniká veľa nevyplneného miesta medzi závitmi ako aj medzi pólmi, takže vodič je príliš hurubý pre vyplnenie celého priestoru. Použitím 2 alebo 3 tenších vodičov sa pristor lepšie a ľahšie vyplní.
 • Nevýhodou je že medený vodič je izolovaný, čím viac a tenších vodičov je použitých, tým väčší podiel je izolačného materiálu na úkor medi. Tiež čím viac vodičov je vedených spolu, tým je náročnejšie dostať všetky vodiče na presnú pozíciu, bez ich vzájomného prekríženia sa. Ak sa pretínajú vodiče vo vinutí, je tam zasa veľká vzduchová medzera, čo nie je dobré pre max. efektívnosť a výkon.

Po prečítaní týchto riadkov zistíte,že nejestvuje optimálna konfigurácia, pretože čo chcete získať na jednej strane, na druhej strane stratíte.
Preto je na trhu veľa typov motorov, pretože každý motor je určitým kompromisom medzi výhodami a nevýhodami.5) Ako voliť typ motora:

 • Jednoducho - dvojnásobne - trojnásobne atď. vinutý:
  Toto nieje až tak rozhodujúce. Výrobcovia neudávajú stupeň zaplnenia, ktorý je dôležitejší pre posúdenie vhodnosti konkrétneho motora. Niekedy sa hovorí, že jednoducho vinutý motor je "agresívny" a trojnásobne vinutý "mierny".Niekedy to môže byť pravda, ale môže to byť aj naopak ! Motor s vysokým stupňom zaplnenia trojnásobným vinutím je viac agresívny než motor s nízkym stupňom zaplnenia jednoduchým vinutím! Iba ak poznáme stupeň zaplnenia (napr. Corally motory) nemusíme sa znepokojovať.
 • Maximálne otáčky za minútu (RPM)
  Niesu podstatné! Niektorí výrobcovia udávajú nie veľmi presné údaje a z maximálných otáčok bez záťaže nie je možné reálne zistiť aký je motor výkonný. Sú motory s relatívne nízkymi otáčkami, ktoré dodajú vysoký výkon, iné motory s vysokými otáčkami dodajú menší výkon.
 • Modifikovaný alebo Stock motor:
  Väčšinou je to vec rozpočtu: Stock motor je lacnejší, ale má primeranú výkonnosť. Je často používaný ako prvý motor, pre začiatočníkov. Po získani skuseností možeme prejsť na motor "schopný pretekov" - ten sa dáľahšie udržiavať a bude výkonnejší.
 • Počet závitov:
  Je to voľba medzi motorom s nízkym počtom závitov a s vysokými otáčkami a veľkým krútiacim momentom, kombinovaný s vysokou spotrebou, alebo motor s vyšším počtom závitov, s ktorým sa ľahšie manipuluje, má menšiu spotrebu a vyššiu efektívnosť a menej namáha regulátor rýchlosti.
  Čím menej závitov motor má, tým odoberá väčší prúd, obzvlášť pri nízkych otáčkach. Preto pre motor s menej závitmi môžeme používať len vysokovýkonný (drahší) regulátor, pokiaľ možno bez spiatočky a nezabudnime: čím menej závitov motor má a čím viac otáčok má, tým menší pastorok musí byť použitý!
  Ak motor nemôže dosiahnúť dostatočne vysoké otáčky, odoberá vysoký prúd a motor ako aj regulátor rýchlosti budú čoskoro veľmi horúce. Bežný motor začína od 27 do 19 závitov a je vhodný pre väčšinu typov áut.
  Pre rýchle motory musí byť urobený rozdiel podľa typov áut: 4WD, 2WD, priamy náhon atď.

 Pro 10, 1:122WD4WD
začiatočníci27-212119
bežné použitie21-191715
súťažné jazdenie na okruhoch15-171513
súťažné jazdenie na okruhoch s dlhými rovinkami12-151310-12

 • Prevodový pomer:
  Nie je pevne daný, ale mení sa podľa charaktreu a povrchu trate.
  Ak je elektromotor v kľude a dáme plný plyn, potečie cez motor elektrický prúd od 120 do 140 A.
  Na plné otáčky bez zaťaženia väčšinou motory spotrebujú od 2 do 5 A.

   

  Spotreba elektromotora pri rôznych otáčkach predstavuje priamku od maxima k minimu. Čím má motor nižšie otáčky tým odoberá väčší prúd (na plný plyn). Najväčším namáhaním pre motor a regulátor sú max. prúdy, ktoré zahrejú regulátor, motor. Uhlíky a komutátor sa veľmi, veľmi rýchlo prepália. Ak nepoznáme vhodný prevodový pomer, najlepšie je použiť na začiatok menší pastorok. Tým nemožeme nič pokaziť, môže sa stať len to, že auto nebude dosť rýchle a jazdný čas bude dlhý.
  Potom budeme postupne zvýšovať veľkosť pastorka (ktorý auto zrýchli), až kým nebude čas jazdy trvať od 5 do 6 minút. Ak bude všetko v poriadku, potom dosiahneme dobrú kombináciu výkonnosti oproti životnosti motora a regulátora.

 • Kondenzátory
  Je veľmi dôležité používať kondenzátory. Bránia iskreniu medzi uhlíkom a komutátorom. Iskrenie spôsobí nielen rušenie prijímača, ale dochádza aj rýchlejšiemu opotrebeniu komutátora a uhlíkov. Kondenzátory sa ľahko poškodia, preto v prípade že máme starosť s rušením, je potrebné ich skontrolovať..
  Väčšinou sa používavú 2 alebo 3 kusy namontované na držiaky uhlíkov a na nástavec skrine motora.
 • Shottky dióda:
  Takto nazývané Shottky diódy sú potrebné pre regulátory s vysokými frekvenciami pre ochranu brzdových FET trantistorov, zvýšia i výkon brzdenia. Niektoré regulátory majú Shottky diódy vstavané, v tom prípade samostatná dióda na motore nie je nutná.

 

CORALLY MOTORY

Corally je holandský výrobca, ktorý má obrovské skúsenosti s autami na elektrický pohon. Vyrábajú nielen vynikajúce súťažné autá, ale aj skvelé motory, ktorá vyhrali všetky národné, európske, a svetové súťaže vo všetkých kategóriách. Čo robí ich motory tak jedinečnými ?

 • Puzdro Corally motorov je zhotovené z veľmi vysoko kvalitných materiálov optimalizovaných podľa sily magnetov. Hoci sú vybavené chladiacimi otvormi, tieto otvory sú umiestenie na miestach, kde nemajú negatívny účinok na magnetické pole. Magnety sú veľmi silné, predsa však dávajú motoru široké rozpätie otáčok.
 • Veľmi špeciálny je spôsob vinutia kotvy. Používajú špeciálne stroje pre vinutie kotvy, ktoré udržujú napätie drôtu pri navíjaní na konštantnej úrovni. Stroj je kontrolovaný človekom tak, že vedie drôt na presnej pozícii a všetky drôty sú navzájom rovnobežné. Rovnako je daný dôraz na to, aby všetky 3 cievky boli presne rovnaké, tá istá veľkosť a tá istá dĺžka drôtov pre každú z 3 cievok. Cievky nie sú vinuté jedna cez druhú, nemôžete vidieť ktorá cievka je vinutá prvá a ktorá ako posledná. Veľa motorov, tiež nazývaných "ručne vinuté" motory, majú cievky rozdielnych veľkostí a rozdielnych dĺžok drôtov, hoci majú ten istý počet závitov. To znamená, že cievka s dlhším drôtom je menej silná než iná s kratším drôtom.
 • Corally armatúry sú tiež vyvážené špeciálnou dvojzložkovou pastou, takže nie sú vŕtané žiadne otvory do pólov. Póly kotvy sú zhotovené z tenkých platničiek, vzájomne od seba izolovaných. Ak by boli zhotovené z jedného kusu kovu, vznikol by efekt nazývaný vírivé prúdenie, ktoré by vplývalo na magnetické pole. Keď sú vŕtané otvory v póloch, izolácia je poškodená tak, že platničky vytvárajú kontakt a kde je otvor, nie je magnetické pole ! Použitie vyvažovacej pasty odstraňuje tieto nedostatky.
 • Pred zostavením motora je komutátor perfektne zarovnaný diamantovým nožom, takže uhlík nemôže nadskakovať.
 • Corally ručné vinuté motory sú dodávané s výkonnými uhlíkmi, ktoré dávajú maximum výkonnosti, ale majú ohraničenú životnosť. V ponuke sú i sety uhlíkov s dlhou životnosťou (long live) - dajú menší výkon, ale vydržia dlhšie.
 • Corally motor sa odlišujú od iných motorov ešte v inom bode: Corally vyrába naozajstný rozdiel medzi dvojitými a trojitými motormi s vzťahom k charakteristickým vlastnostiam motorov:
  Všetky dvojnásobné motor majú nízky stupeň zaplnenia, zatiaľ čo trojnásobné motory majú vysoký stupeň zaplnenia.
  Preto motory s dvojitým vinutím sú trochu jemnejšie v akcelerácii a majú vysokú koncovú rýchlosť.
  Sú vyrábané pre 2WD autá, rovnako ako aj pre všetky typy áut na trate, keď je priľnavosť nízka.
  Trojnásobne vinutý motor má viac krútiaceho momentu, obzvlášť pri nízkych otáčkach.
  Zlučujú dobrú akceleráciu s rozumnou vrcholnou rýchlosťou, vhodné sú pre 4WD autá, ako aj všetci druhy áut na trate, keď je vysoká priľnavosť.