Jdi na obsah Jdi na menu
 


Moravskoslezský pohár RC modelů aut

sezóna 2006/2007

 

 

 

            Moravskoslezský pohár RC modelů aut je soutěž probíhající na území Moravskoslezského kraje na vlastních autodromech a sportovištích k tomuto účelu pronajatých.

 

 

Zimní sezóna 2006/2007

           

Zimní sezóna je organizována RC Car Ostrava společně s RC autoklubem Frýdek-Místek v době od měsíce prosince 2006 do měsíce dubna 2007. V rámci spolupráce bude uskutečněno 8  závodů a to tak, že RC Car Ostrava zorganizuje  5  závodů a RC autoklub Frýdek –Místek zbývající 3 závody. Zorganizování závodů spočívá v zajištění sportovního zařízení včetně vybavení a startovacího zařízení, cen pro vítěze . Odměňovány budou všechny níže vypsané kategorie poháry a případně dalšími cenami, dle uvážení organizátora, jen v případě, že se v kategorii zúčastní nejméně 4 závodníci.

 

 

 

Zimní sezóna je  vyhlášena  pro tyto kategorie RC modelů aut s elektropohonem :

 

 E1:10 TC OPEN

 • Kategorie je vypsána pro auta od jakéhokoli výrobce bez omezení, ale musí mít nepřímý náhon obou nebo jedné nápravy (FWD, 4WD). Nápravy jsou nezávisle odpruženy, do šíře 200 mm. Výška a váha modelu, světlost podvozku není omezena.

 • Motor libovolný dostupný typu 540 bez omezení závitů nebo se střídavým napájením

 • Pneumatiky bezdušové i mechovky bez omezení typu. Jsou povolena přídavná mazadla.

 • U karoserií jsou povoleny všechny typy cestovních automobilů v měřítku 1:10.

 • Baterie jsou povoleny všechny druhy s jmenovitým napětím 1,2V/ článek max. 6čl. s napětím 7.2V.

 

 

 

 

STOCK TOURING

 • Kategorie je vypsána pro různé typy podvozku, musí mít nepřímý náhon jedné nebo obou náprav FWD, 4WD. Nápravy jsou nezávisle odpruženy, podvozek do šíře 200mm.

 • Motor pouze typu 540, stříbrný Johnson , Tč 53689. Možnost zakoupení tohoto motoru je na závodech u pořadatele.

 • Pneumatiky bez omezení typu, Jsou povolena přídavná mazadla.

 • U karoserií jsou povoleny všechny typy cestovních automobilů v měřítku 1:10.

 • Baterie jsou povoleny všechny druhy s jmenovitým napětím 1,2V/ článek max 6čl. s napětím 7.2V.

 

 

 

MICRO 1/18 ECO

 • Tato kategorie je vypsána pro podvozky v měřítku 1/18 ať už továrních nebo amatérsky vyrobených. Podvozky mohou mít pohon jedné nápravy nebo 4WD.

 • Karosérie libovolná v měřítku 1/18.

 • Pneumatiky jsou bez omezení - mechové nebo bezdušové, povoleno je mazání.

 • Baterie jsou povoleny různých typů do jmenovitého napětí6.0 V - 5 článků pro kategorii tuto kategorii  ECO .

 • Motory mohou být velikost typu od 180 do 300.

 

 

 

MICRO  1/18  TRUCK- OPEN

 • Tato kategorie je vypsána pro podvozky v měřítku 1/16-1/20 ať už továrních nebo amatérsky vyrobených. Podvozky mohou být jak typu buggy tak monstertruck a truggy  s pohonem jedné nápravy nebo 4WD.

 • Trať pro tyto modely bude obsahovat několik terénních  překážek a nerovností.

 • Karosérie libovolná v odpovídajícím měřítku.

 • Pneumatiky jsou bez omezení velikosti - mechové nebo bezdušové, povoleno je mazání.

 • Baterie jsou povoleny různých typů do jmenovitého napětí7,2 V - 6 článků.

 • Motory mohou být velikosti do typu 380,případně  i dva kusy v modelu. 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendář závodů

            

1.      16.12.2006 - tělocvična  1.ZŠ Frýdek – Místek

2.      6.1.2007 - tělocvična  1.ZŠ Frýdek – Místek

3.      20.1.2007 -  tělocvična  Hradec nad Moravicí

4.      3.2.2007 -  tělocvična ZŠ Ostrava Ostrčilova

5.      24.2.2007 - tělocvična  1.ZŠ Frýdek - Místek

6.      3.3.2007 – tělocvična ZŠ Ostrava Ostrčilova

7.      17.3.2007 – tělocvična ZŠ Šenov

8.      7.4.2007 - sportovní hala Sareza Ostrava

 

Startovné

Senioři: 200,- Kč

Junioři do 18 ti let 150,-Kč

Žáci do 15-ti let 100,-Kč

Závodníci účastnící se více jak 1 kateg. zaplatí navíc 50,-Kč za další kategorii.

Způsob měření / druh časomíry/ určuje pořadatel daného závodu a tento bude včas s předstihem oznámen.

Pokud bude potřeba personální čip, bude tento zapůjčen seniorům a juniorům za úhradu 200Kč, žákům za 100Kč. K dispozici bude jen 10 ks čipů k zapůjčení. Dále upozorňujeme na nutnost se přihlásit k závodům přes internet den před závodem. Startovné po přihlášení v den závodu bude zvýšeno o 50Kč. Priorita frekvencí je dána pořadím přihlášení.

 

Systém hodnocení:

Rozjížďky.

V kategoriích StockTouring / 8 minut / a TCS Open / 5 minut /absolvuje závodník min. 3 rozjížďky. Kategorie Micro 1/18 absolvuje 1 rozjížďku na 10 min. Počet rozjížděk se určí před závodem podle počtu prezentovaných závodníků a bude oznámen při rozpravě se závodníky. Pořadí startu 1.rozjížďky je podle přidělených startovních čísel, pořadí dalších rozjížděk je vždy podle výsledku předchozí rozjížďky. Na základě nejlepšího výsledku, tj. podle počtu najetých kol a dojezdového času, budou závodníci rozděleni po 10 závodnících do finálových jízd A, B, C, D, ...

 

 

Finálové jízdy.

Pro všechny kategorie platí, že finálová jízda se uskuteční, pokud se na start dostaví min.3 závodníci. V kategoriích StockTouring a TC Open se finále A , B jede 3x, zbývající finále C,D,E,... se jedou 2x. V kategorii MICRO 1/18  se jedou 4 finálové jízdy na 10 minut.

Podle výsledků finálové jízdy jsou závodníkovi přidělovány body: za 1.místo - 1 bod, 2.místo - 2body až po 10 místo za 10 bodů.

Ve finále A, B kategorií StockTouring a TC Open se nejhorší výsledek z finálových jízd škrtá. Vítězí závodník s nejnižším součtem bodů. V případě rovnosti bodů, rozhoduje lepší výsledný čas a počet kol v lepší bodované finálové  jízdě. Další finále těchto kategorií se jedou 2x a vítězí závodník, který dosáhne nejnižšího součtu bodů v obou finálových jízdách. V případě shody rozhoduje lepší výsledek.

V kategorii Micro 1/18 se jedou 4 finálové jízdy po 10 minut. Výsledky tří nejlepších jízd se sčítají a vítězí závodník s nejvyšším součtem najetých kol a nejnižším součtem dojezdových časů.

V případě klimatických nebo jiných důvodů je nutné pro započítání výsledků dokončit minimálně druhou sérii rozjížděk příslušné kategorie. V případě nedokončení třetí série dané kategorie je počítán výsledek po druhé sérii rozjížděk. Při nedokončení všech finálových jízd se započítávají již odjeté finálové jízdy. Systém hodnocení finále zůstává stejný.

 

Povinnosti závodníků:

V den závodu si všichni soutěžící v rozmezí 8.00-8.30 hod. potvrdí svoji účast a zaplatí startovné. Každý závodník je povinen mít s sebou na závodech druhou sadu krystalů do vysílačky (náhradní frekvenci). Zahájení závodu bude mezi 9.00 - 9.10 hod.

Před zahájením odevzdají všichni závodníci vysílací soupravy na místo předem určené pořadatelem. V případě porušení tohoto pravidla bude závodník napomenut pořadatelem. Závodník je povinen být alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně a setrvat do ukončení své jízdy. Pokud se nedostaví včas, nebo opustí tribunu předčasně, bude mu škrtnuta do té doby nejlepší jízda.

Každý závodník je povinen ihned po rozjížďce nebo finálové jízdě nechat auto ke kontrole na předepsaném místě a zúčastnit se nasazování další jízdy.

Pořadatel před odstartováním rozjížďky/finálové jízdy provede kontrolu nasazovačů jejich vyvoláním, ti se přihlásí zdviženou rukou. Pokud se závodník z jakéhokoli důvodu nezúčastní rozjížďky/finále, je přesto povinen jít nasazovat. Nasazovač za sebe může v odůvodněných případech poslat kvalifikovanou náhradu, ale je povinen si předem vyžádat povolení od ředitele závodu. V případě, že se nedostaví k nasazování, nebo za sebe nevyšle včas náhradu, škrtá se mu do té doby nejlepší jízda.

 

Povinnosti organizátora závodu:

Pořádající je povinen připravit trať v odpovídající kvalitě a čistotě, zajistit dostatek přípojek el. napětí s odpovídajícím jističem. Pořádající má za povinnost zajistit počítač s obsluhou, místo pro uložení vysílacích souprav, místo pro vyvěšení výsledků a místo pro technickou kontrolu modelů.

Pořadatel je povinen dohlížet na rozdělení skupin do jednotlivých rozjížděk dle výkonnosti závodníků a dle průběžného pořadí seriálu. Pořádající předá nejpozději do 3dnů po závodě výsledky závodu písemně  a v elektronické podobě hlavnímu pořadateli  ke zpracování celkového žebříčku jezdců. Celkové výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách www.rccarostrava.cz  a  www.kyoshoshop.cz

Vyhodnocení jednotlivých závodů:

Pořádající zajistí poháry pro první 3 nejlepší z každé pořádané kategorie. Taktéž zajistí poháry pro vítěze všech dalších finálových skupin.

 

Celkové bodování v seriálu a vyhodnocení

1

50

7

24

13

6

2

45

8

20

14

5

3

40

9

16

15

4

4

36

10

12

16

3

5

32

11

8

17

2

6

28

12

7

18

1

Ve všech kategoriích budou předány poháry do třetího místa, věcné ceny a další dle rozhodnutí jednotlivých pořadatelů. Jednotlivé kategorie jsou vypsány nejméně pro 4 závodníky v jednotlivých kategoriích. V celkovém výpočtu pořadí v seriálu se budou škrtat 2 nejhorší dosažené výsledky, event. neúčasti.

Zvlášť budou vyhodnoceni 3 nejlepší žáci do 15-ti let.

Zúčastněné strany se zavazuji zajistit jednotlivé závody dle rozpisu a používat název poháru jen v souladu s tímto dokumentem.

 

Schvaluji dne 27.11.2006:

 

     František Fráňa                                                      Rostislav Kohut

Předseda RC Car Ostrava                                    Předseda RC Autoklub FM